Η εταιρεία

Η εταιρεία

Η εταιρία Ιάκωβος Βενιέρης ιδρύθηκε το 1981 με έδρα την Αθήνα.

Εισάγει και εμπορεύεται προιόντα που αφορούν το αυτοκίνητο και την αμαξοποιία.