Ελαστικά θυρών, ελαστικά προφίλ αμαξωμάτων

Η εταιρεία μας από το 1985 ασχολείται με τα ελαστικά είδη αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, ελαστικά παρεμβύσματα και ελαστικά προφίλ.
Τα προϊόντα μας βρίσκουν εφαρμογές στα αυτοκίνητα, στην αμαξοποιία, στη στεγανοποίηση και σε πολλές άλλες κατασκευές.


Ελαστικά θυρών όλων των τύπων και διαστάσεων.


Ελαστικά θυρών αυτοκινήτου